Regulamin:

1. Zgłoszenie strony internetowej do katalogu Force.Pl  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Dodawanie stron do katalogu Force.Pl jest bezpłatne.
3. Każda osoba może zgłosić swoją stronę internetową do katalogu Force.Pl - Strona zostanie zaakceptowana po spełnieniu następujących warunków:
 
- Witryna nie może zawierać treści pornograficznych, erotycznych ani naruszających prawo polskie  i międzynarodowe.
- Witryna nie może być w trakcie budowy  lub o niskiej zawartości merytorycznej i estetycznej.
- Witryna nie może zawierać  szkodliwego oprogramowania (wirusy, trojany,  itp.)
- Witryna nie może być podstroną witryny już zgłoszonej do katalogu Force.Pl, chyba że stanowi oddzielną część strony www.
- Witryna nie może być przekierowaniem do innego adresu lub innej strony niż adres www zgłoszony do katalogu.
- Kategoria, do której dodawana jest witryna musi  być związana tematycznie z treścią strony, witrynę można dodać maksymalnie do 3 podkategorii.
- Opis strony musi być unikatowy oraz zgodny  z zasadami pisowni języka polskiego.
- Opis oraz Tytuł Wpisu nie może składać się z samych dużych liter lub ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
 
4. Administrator Katalogu Force.Pl zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu zgłoszonych witryn bez konieczności informowania o zmianach.
5. Administrator nie ma obowiązku wyjaśniać przyczyn usunięcia strony z Katalogu.
6. Witryny naruszające regulamin będą automatycznie usuwane bez powiadomienia osoby zgłaszającej.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tytuły, opisy oraz zawartość stron www. Właściciele Witryn publikują materiały na stronie www na własną odpowiedzialność.
8. Za naruszenie praw autorskich przez osobę zgłaszającą witrynę do Katalogu Stron, poprzez użycie na stronie treści stanowiącej własność intelektualną osoby trzeciej, odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba zgłaszająca.
9. Podawany adres e-mail służy tylko i wyłącznie do kontaktu technicznego. Drogą mailową użytkownik zostanie powiadomiony o dodaniu strony do katalogu.
10. Wszelkie autorskie elementy strony http://www.force.pl takie jak: zdjęcia, layout, materiały informacyjne, filmy, dokumenty oraz inne nie wymienione, są chronione prawem w myśl ustawy o Prawie Autorskim. Elementy te nie mogą być kopiowane, powielane, bądź wykorzystywane w żaden sposób, w całości lub choćby w części, bez wiedzy i zgody ich Autora. Kopiowane i publikowane materiałów zawartych na stronie katalogu Force.Pl odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą właściciela Katalogu Force.Pl
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu polubownie lub w drodze kompromisu, będzie on rozstrzygany przez Sąd Właściwy.
  • Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi: prześlij je na adres: katalog@force.pl